Tags

, , ,

U vrhu sela
Jela
Kozliće pase i sve se vere,
Savija grane
I s grana bere
Lešnjike rane
Po bregu.
Gle! Otkud pahulja snega
Na leskovome listu?
Nije. To boni leptir jedan u san se sveo
A ceo
Beo
Ko bela svila,
Samo po rubu lepa mu drhti duga.
Prstima, lagano, Jela
Za bela
Uze ga
Krila,
I na dlan stavi i u dlan, dva-tri puta,
Huknu i vaskrsnu ga…
Puhorom zlatnim obasuta
Trepnuše krilca i sa Jelina dlana
Preko žbunjeva brega,
Doli,
Gde šapću klasovi lana,
Gde reka teče i gde se spleo
Bokor trstika goli -:
S dugom na rubu krila otplovi leptir beo…
Iz granja Jela se smeje
I za njim gleda.
Zora.
Radosno miris veje
Rose i meda

1914.

Advertisements