Tags

, , , ,

NA MRTVOJ STRAZI

Svu noć oštra mećava mela,
Ne znaš puta, ne vidiš sela.

Kamen je pucô, s mraza plakô,
Cviljelo gorom drvlje svako.

On nijem bješe kao čelik,
Prisluškujući, gord i velik.

I svanu… Svuda smet so smeta.
Vrane se kupe na drveta…

On još na visu gora stari’
Sa puškom čeka i stražari…

Ogrnut mrazom, mrtav, ledan,
Stoji… I eno kô stup jedan,

Srebrn i sjajan, s vrha gore
Podupro plavo nebo zore.

1913.

Advertisements