Tags

, , , ,

PLAC ALHAMBRE

– 1492 –

Ja čekam na te, o lepi porode moj
S osvetnim mačem u ruci!
Hodi, i burom duše magleni sloj
Sa bedema svuci!…

Meni je zima… Tvrdi me ubija led
I stežu obruči smrti…
Po meni zmije zeleni bljuju jed
I štekću gladni hrti…

Kopito grubo đaurskih hatova zlih
Svete mi pragove skvrni…
Na lepa i draga stabla gradina svih
Pauci penju se crni…

Ne zvoni više otačkih pesama glas,
Ja sam sva nema i pusta…
Alah je, deco, kobno prokleo nas,
I naša okovô usta…

Po meni groblja, jauci beda i vaj
I knute cezara slepi’…
Sa starih kula ne trepti kraljevski sjaj
Naših stegova lepi…

Ja čekam na te, osvetni porode moj
S plamenim mačem u ruci!
Hodi, s burom duše magleni sloj
Sa mojih bedema svuci!…

1918.

Advertisements