Tags

, , , ,

Lomljava i praska. Ječi klanac dugi,
A visoko, gde se dižu grede kose,
Kô dva mrka diva dva se brata nose –
Jedan je sa Drine, a s Marice drugi…

Pod njima duboko grmi Vardar stari,
I pauci smrti predu crne niti…
A oni se hrvu… Ko će žrtva biti?…
Jeka. Svod se trese. Grakću lešinari.

Već na rubu stoje. Odlučno je doba.
Niz litice oštre srušiše se oba,
I mlaz vode pljusnu. Sunce za vrh seda.

Juriš, posrtanje, vapaj, škrgut zuba,
Krv i ropac… Trešte zvuci kobnih truba…
Sam, sa stene, s bolom sin Nemanje gleda…

1913.

Advertisements